Direktor

direktor

Prof. Dr Miloš Kastratović

 • Rođen 1959. godine u Goraždu, kod Berana
 • Diplomirao 1981. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, odsek poslovne ekonomije, grupa za organizaciju, smer bankarstvo (prosečna ocena na studijama 9,14 (diplomski rad odbranjen sa ocenom 10). Na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta završio je magistarske studije i 1987. godine odbranio magistarski rad, a 1991. godine doktorsku disertaciju
 • Radio je u finansijama u kompaniji IGM Rudeš-Berane, kao savetnik u Odboru za kreditno monetarni sistem Skupštine SFRJ i savetnik za monetarni sistem, bankarski sistem i sistem plaćanja u Privrednoj komori Jugoslavije
 • Predavao je u svim univerzitetskim nastavnim zvanjima, a izabran je za redovnog i profesora za predmete: Finansije i Korporativne finansije na Evropskom univerzitetu-Fakultetu za internacionalni menadžment. Predavao je i predmet Korporativne finansije na IFAM-u Paris
 • Na VIPOS Valjevo u zvanju profesora na osnovnim studijama predavao je predmet: Poslovne finansije, na specijalističkim studijama predmet: Međunarodne finansije i na master studijama predmet: Korporativne finansije
 • Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova i izlagao na mnogim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu
 • Učestvovao je u izradi velikog broja projekata (pre svega iz oblasti investicija i procene vrednosti kompanija), elaborata o oceni proizvodnih, ekonomskih i finansijskih mogućnosti preduzeća za izmirenje obaveza prema poveriocima i finansijskih izveštaja koji su u funkciji donošenja poslovnih i finansijskih odluka preduzeća. Takođe je učestvovao i u izradi petogodišnjih projekata Republike Srbije
 • Osnivač je, vlasnik i direktor Instituta za poslovna istraživanja-MBA i predsednik Asocijacije za unapređenje poslovanja i edukaciju
 • Član je Komisije za bankarsku tehniku i praksu NO Međunarodne trgovinske komore Pariz i član Naučnog društva ekonomista Srbije
 • Oženjen je sa suprugom Svetlanom i ima dvoje dece: Radovana i Aleksandru

***

Najznačajnije objavljene knjige i monografije:

 • Poslovne finansije, VIPOS, Valjevo 2009.
 • Korporativno upravljanje-praktikum, Institut za poslovna istraživanja-MBA, Beograd 2008.
 • Finansijski menadžment, VIPOS, Valjevo 2005.
 • Menadžment finansija preduzeća, treće izdanje, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd 2001.
 • Finansije za menadžere, drugo izdanje, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd 2001.
 • Menadžment internacionalnih finansija, drugo izdanje, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd 2000.
 • Upravljanje finansijama preduzeća, specijalni prilog, Savremena praksa, Beograd, decembar 1995.
 • Politika kamatnih stopa u jugoslovenskom društvu i obračun kamata, Jugoslovenski zavod za produktivnost i razvoj, Beograd 1993.
 • Transformacija društvene svojine u druge oblike svojine, Sudska i upravna praksa br. 1/92, Savremena administracija, 1992. (specijalni prilog)
 • Pretvaranje društvene svojine u druge oblike svojine, Jugoslovenski zavod za produktivnost i razvoj, Beograd 1991.

***

Neki od objavljenih radova u obliku članaka u zbornicima i časopisima:

 • Influence of Tax Regulations on Accounting of Intermediari Services in Tour Package Sales (koautor), 10 th International Scientific Conference-SED, Mećavnik, Drvengrad, 06. i 07. otobar 2017.
 • Značaj reforme Evropskih finansijskih propisa u periodu 2014-2019 za finansijsku i ekonomsku obnovu Srbije (koautor) Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije “Srbija u savremenom evropskom i regionalnom okruženju”, Institut za međunarodnu politiku i privredu , Beograd, 2015. (str. 222-231)
 • Realnost u sagledavanju i opredeljenju diskontne stope kao faktor uspešnosti finansiranja, Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencija „Menadžment, preduzetništvo i investicije u funkciji privrednog rasta i zapošljavanja“ Institut za polovna istraživanja, Udruženje menadžera Srbije i Visoka škola modernog biznisa, Beograd 2015. (str. 268 – 285)
 • Značaj multisektorskog pristupa za rast zaposlenosti u Srbiji (koautor), uvodni rad na „Međunarodnoj naučnoj konferenciji Menadžment, preduzetništvo i investicije u funkciji privrednog rasta i zapošljavanja“, Institut za polovna istraživanja, Udruženje menadžera Srbije i Visoka škola modernog biznisa, Beograd 2015. (str. 16 – 25)
 • Insurance companies as participants in financial markets (koautor), International scientific conference, Gabrovo 2011
 • Izloženost na kompaniite na rizikot od deviznite kursevi i savremenite metodi i tehnike zaštita, Ekonomija i biznis, spisanie za teorija i praktika br. 123, 124 i 125, EMK, Skopje 2008.
 • Berzansko poslovanje sa osvrtom na aktivnisti Njujorške berze, Finansije, br. 1-2, Beograd, januar-februar 2001.
 • Perserspektive i mogućnosti saradnje jugoslovenske privrede sa podunavskim državama, izlaganje na skupu Jugoslovenskog saveta za razvoj menadžmenta, koje je objavljeno u časopisu Direktor br. 2, Beograd, februar 2000.
 • Razvoj i mogućnosti internacionalizacije jugoslovenskog finansijskog tržišta, Finansije, br. 9-10, Beograd, septembar-oktobar 2000.

***

Projekti:

 • Strategija razvoja preduzeća u tržišnoj privredi (petogodišnji projekat koji je realizovan preko Ministarstva za nauku Vlade RS)
 • Privredni sistem i ekonomska politika Srbije (Projekat 06T03 realizovan prekoo Ministarstva za nauku RS koji podprojekat: Monetarna politika, bankarski sistem i finansijska tržišta)
 • Učešće u izradi preko trideset projekata procene vrednosti preduzeća i investicionih projekata

Kontakt info

Adresa instituta:
Dubrovačka 24
11000 Beograd
Republika Srbija

Telefon:
+381 (11) 292.80.05
+381 (11) 292.80.15
+381 (11) 203.00.02
+381 (11) 203.01.12

Fax:
+381 (11) 292.80.15
+381 (11) 218.26.37

Mobilni:
+381 (63) 238.056
+381 (64) 821.20.61

Internet:
www.institutmba.co.rs

Mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 125 gostiju i nema prijavljenih članova

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.institutmba.co.rs je Institut za poslovna istraživanja MBA. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo Instituta za poslovna istraživanja MBA. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Institut za poslovna istraživanja MBA.